muzyka: I. Gawlikowski, M.Witkowski, słowa: J. Gerigk

Wykładowca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu. Asystentka i wykładowca w PWST w Krakowie filia we Wrocławiu. Urodzona w Starogardzie Gdańskim.
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie filia we Wrocławiu, specjalizacjaa: reżyseria teatru lalek. Praca magisterska: Przedmiot w teatrze na podstawie twórczości T. Kantora, J. Szajny, J. Grzegorzewskiego oraz autorskiego projektu.

W roku akademickim 2009/2010 odbyła roczny staż w Akademie Múzických Umění Divadelní Fakulta (DAMU) w Pradze.

Teatrolog, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Praca magisterska: Kobieta w dramatach St. I. Witkiewicza. Ukończyła także: Studium Technik Teatralnych i Filmowych w Łodzi. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Ciechanowie, specjalność: teatr.

W Łodzi, przez siedem lat prowadziła własną działalność teatralną,
w ramach której organizowała, prowadziła i reżyserowała autorskie spektakle. Pracowała z młodzieżą i dorosłymi. Prowadziła autorskie warsztaty i edukacje teatralne. Inicjowała, organizowała oraz koordynowała festiwale teatralne oraz projekty z pogranicza plastyki i teatru. Odbyła dwuletnią praktykę w teatrze pantomimy. Pisze adaptacje i sztuki teatralne.

W roku 2010 otrzymała nagrodę na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Poznaniu, w Teatrze Polskim w Poznaniu, tam też odbyło się czytanie sceniczne nagrodzonego tekstu. 

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbyła liczne praktyki reżyserskie, między innymi w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, Teatrze Współczesnym w Szczecinie, w Dejvickem Divadle w Pradze. Jako scenarzystka i reżyser na stałe współpracuje z Divadlem NoKakabus w Pradze.

Nominowana do Nagrody Wrocławskich Odkryć Artystycznych Warto 2015. Uzasadnienie nominacji według jurorki Warto - Aleksandry Konopko:

Gerigk dokonała błyskotliwej adaptacji tekstu Piotra Gęglawego i współpracującego z nim Romka Zańki. Stworzyła kameralną, mądrą sztukę, dzięki której upadają wszelkie stereotypy, uprzedzenia oraz narzucone normy i reguły. Reżyserka udowodniła, że wyobraźnia i wolność twórcza są największymi sprzymierzeńcami artysty i sztuki. Aby stworzyć takie przedstawienie, nie wystarczy dobrze opanowany warsztat reżyserski. Trzeba mieć także nieprzeciętny talent, a jednocześnie być pokornym i niezwykle otwartym.

© 2015 Joanna Gerigk. All Rights Reserved

Realizacja: www.heissenstudio.com

© 2015 Joanna Gerigk. All Rights Reserved

Realizacja: www.heissenstudio.com

© 2015 Joanna Gerigk. All Rights Reserved

Realizacja: www.heissenstudio.com

© 2015 Joanna Gerigk. All Rights Reserved

Realizacja: www.heissenstudio.com

© 2015 Joanna Gerigk. All Rights Reserved

Realizacja: www.heissenstudio.com

JOANNA GERIGK

WROCŁAW/PRAGA

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL. +48 609 221 425 PL

TEL. +420 773 057 696 CZ

 

 

 

 

© 2015 Joanna Gerigk. All Rights Reserved

Realizacja: www.heissenstudio.com

© 2015 Joanna Gerigk. All Rights Reserved

Realizacja: www.heissenstudio.com