Magiel/Mandl

Tematem przewodnim jest strach, wszelkie formy jakie przybiera, jak działa w zależności od osoby, sytuacji, wzajemnych zależności. Osią dramaturgiczną spektaklu są sytuacje ukazujące wpływ, jaki mają na bliskich sobie ludzi, ukrywane latami lęki. 

Spektakl zrealizowany w koprodukcji polsko – czeskiej. Powstał dzięki wsparciu Szkoły teatralnej DAMU w Pradze oraz Fundacji ŽIVOT UMĚLCE.

Scenariusz, reżyseria: Joanna Gerigk Scenografia: Joanna Ziółkowska

Współpraca muzyczna: Milan Mikšíček

Obsada: Anežka Rusevová, Pavel Kryl, Johana Jurášová, František Xaver Watzl, Martina Balážová


Divadlo Inspirace, Praga 2010

WRÓĆ